Podmínky ochrany osobních údajů programu MedaFit

Obezitologická poradna MedaFit se řídí režimem zdravotnického zařízení spravovaného podle Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 372/2011 Sb a obecným nařízení  o ochraně osobních údajů GDPR legislativy EU 2016/679.

Zákonný předpis č. 372/2011 Sb upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování, práva pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb, právně vymezuje  oblast informování pacientů a třetích osob, nahlížení do zdravotnické dokumentace a povinnou mlčenlivosti zdravotnických pracovníků.